I. Chính sách bồi thường

Đối với bưu phẩm là các tài liệu, ấn phẩm: Chúng tôi có trách nhiệm kịp thời thông báo cho quý khách hàng biết để cùng khắc phục hậu quả bằng tất cả khả năng có thể trong thời gian nhanh nhất, việc đền bù sẽ theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Đối với hàng hóa thuộc dịch vụ chuyển phát nội địa (Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam) hoặc dịch vụ vận chuyển quốc tế chuyên tuyến được cung cấp bởi công ty chúng tôi. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng,mất một phần hoặc mất toàn bộ được xác định do lỗi của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ phải bồi thường theo thiệt hại thực tế dựa trên giá trị hàng hoá của đơn đặt hàng nếu hàng hóa có hóa đơn hợp lệ. Nếu hàng hóa không có chứng từ hợp lệ: bồi thường 100% cước phí vận chuyển của đơn hàng. Đối với hàng hóa thuộc các dịch vụ vận chuyển khác

Trường hợp hàng hóa bị mất mát, hoặc thiếu hàng, hoặc hư hỏng, hoặc bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển nằm trong thỏa thuận dịch vụ chúng tôi có trách nhiệm bồi thường đến bất kỳ một lô hàng nào chỉ giới hạn ở mức 100.00 USD/lô hàng hoặc 20.00 USD/Kg hoặc giá trị thực tế của lô hàng, tùy vào giá trị nào thấp nhất. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi có quyền thuê bên thứ ba để thẩm định lại giá trị của hàng hóa.

II. Logi.click sẽ miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

Đối với bưu phẩm là các tài liệu, ấn phẩm: Chúng tôi có trách nhiệm kịp thời thông báo cho quý khách hàng biết để cùng khắc phục hậu quả bằng tất cả khả năng có thể trong thời gian nhanh nhất, việc đền bù sẽ theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Đối với hàng hóa thuộc dịch vụ chuyển phát nội địa (Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam) hoặc dịch vụ vận chuyển quốc tế chuyên tuyến được cung cấp bởi công ty chúng tôi. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng,mất một phần hoặc mất toàn bộ được xác định do lỗi của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ phải bồi thường theo thiệt hại thực tế dựa trên giá trị hàng hoá của đơn đặt hàng nếu hàng hóa có hóa đơn hợp lệ. Nếu hàng hóa không có chứng từ hợp lệ: bồi thường 100% cước phí vận chuyển của đơn hàng. Đối với hàng hóa thuộc các dịch vụ vận chuyển khác

Trường hợp hàng hóa bị mất mát, hoặc thiếu hàng, hoặc hư hỏng, hoặc bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển nằm trong thỏa thuận dịch vụ chúng tôi có trách nhiệm bồi thường đến bất kỳ một lô hàng nào chỉ giới hạn ở mức 100.00 USD/lô hàng hoặc 20.00 USD/Kg hoặc giá trị thực tế của lô hàng, tùy vào giá trị nào thấp nhất. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi có quyền thuê bên thứ ba để thẩm định lại giá trị của hàng hóa.

III. Quy định về khiếu nại
1. Thời hạn và Thời gian xử lý khiếu nại

  • LOGI.click tiếp nhận phản hồi khiếu nại của Khách hàng trong vòng 24 (hai mươi bốn) tiếng kể từ khi Khách Hàng ký nhận đơn hàng.
  • Thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 15-20 ngày làm việc.

2. Cổng thông tin tiếp nhận khiếu nại

  • Mọi vấn đề khiếu nại, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ 1800 55 68 73

3. Chứng từ cần cung cấp

  • Vận đơn gửi hàng (SBP AWB)
  • Hình ảnh thùng hàng khi nhận.
  • Hình ảnh của món hàng bị bể vỡ, hư hại.