a. Thời hạn và Thời gian xử lý khiếu nại của Khách hàng
  • Logi.click tiếp nhận phản hồi khiếu nại của Khách hàng trong vòng 24 (hai mươi bốn) tiếng kể từ khi Khách Hàng ký nhận đơn hàng
  • Thời gian xử lý khiếu nại trong vòng 15-20 ngày làm việc.
b. Cổng thông tin tiếp nhận khiếu nại
  • Mọi vấn đề khiếu nại, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ 1800 55 68 73
c. Chứng từ cần cung cấp
  • Vận đơn gửi hàng (SBP AWB)
  • Hình ảnh thùng hàng khi nhận.
  • Hình ảnh của món hàng bị bể vỡ, hư hại.