25/08/2023
Đánh giá tiêu cực trên TikTok Shop - nỗi “ám ảnh” của Nhà bán hàng

Các đánh giá 1 sao, 2 sao trên TikTok Shop sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cũng như thiệt hại đến doanh thu của Nhà bán hàng trên nền tảng TikTok shop. Chính vì việc luôn kiểm soát các sản phẩm, bài đăng cũng như cửa hàng trực tuyến dựa trên những đánh giá của người mua, TikTok Shop sẽ nhanh chóng can thiệp nếu Nhà bán có bất kì hành vi vi phạm chính sách nền tảng và áp dụng các hành động cưỡng chế đối với tài khoản của họ như:

  • Tự động ẩn sản phẩm hoặc hủy kích hoạt sản phẩm.
  • Đóng băng sản phẩm.
  • Cảnh cáo chính thức.
  • Áp dụng điểm vi phạm.
  • Hạn chế quyền lợi dành cho nhà bán hàng trong việc đăng ký các chương trình liên kết hoặc tham gia vào các hoạt động phát triển người dùng, các chiến dịch lớn và các lợi ích nền tảng khác.
  • Tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng cửa hàng của Nhà bán hàng.
  • Bất kỳ hình phạt nào khác được quy định trong chính sách Đánh giá Hiệu suất của Nhà bán hàng và các chính sách hoặc nguyên tắc hiện hành khác của nền tảng.

Nhằm hạn chế và cải thiện các đánh giá tiêu cực trên TikTok Shop, Nhà bán hàng có thể thường xuyên kiểm tra đánh giá sản phẩm, đảm bảo chất lượng và không ngừng cải thiện sản phẩm, cũng như tuân thủ tất cả các chính sách và quy định mà TikTok Shop đưa ra để duy trì các trải nghiệm tích cực khi kinh doanh trên nền tảng này.

Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng
Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng