20/12/2022
[Infographic] Thực trạng Thương Mại Điện Tử Thế giới

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại trên toàn cầu, Thương mại điện tử lại trở thành một xu hướng tất yếu.

Nguồn: Magenest.com

Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng
Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng