09/01/2023
[Infographic] Tổng quan Thương Mại Điện Tử cuối năm 2022

Năm 2022 đã chứng kiến sự bùng nổ của Thương Mại Điện Tử với những con số cự kì ấn tượng.

 

Nguồn: Metric.vn

Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng
Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng