03/08/2023
Ưu điểm "siêu bánh cuốn" chỉ dành cho các Nhà bán hàng đa kênh

Bán hàng đa kênh (Omnichannel) là hình thức cung cấp dịch vụ mua sắm cho khách hàng trên nhiều kênh khác nhau như website, các mạng xã hội phổ biến, và các sàn thương mại điện tử. Với mô hình bán hàng đa kênh, trải nghiệm mua hàng của khách hàng sẽ nhất quán khi các thông tin sản phẩm được hiển thị lặp lại trên nhiều kênh khác nhau, từ đó thúc đẩy khả năng mua hàng của người dùng.

Với nhiều ưu điểm riêng biệt, mô hình bán hàng đa kênh chính là xu thế chung hiện nay mà các Nhà bán hàng đang hướng đến.

  • Nắm bắt được các dữ liệu tìm kiếm mua hàng và các khoảnh khắc micro một cách triệt để, từ đó giúp nâng cao doanh số cho Nhà bán hàng.

  • Mở rộng được tệp khách hàng mục tiêu.

  • Giúp Nhà bán xây được bức tranh tổng quan một cách chính xác hơn về nhóm khách hàng mục tiêu trên các kênh bán hàng khác nhau.

  • Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhờ khả năng tương tác với người dùng ở nhiều kênh hơn, đặc biệt là ở các kênh yêu thích của họ.

  • Liên tục đưa ra các nhắc nhở về sản phẩm thông qua nhiều kênh khác nhau, giảm thiếu tỷ lệ rời bỏ giỏ hàng của người mua. 

Bán hàng đa kênh cho phép Nhà bán quản lý tập trung các dữ liệu nhằm xây dựng trải nghiệm mua hàng xuyên suốt, tạo ra cơ hội “được nhớ, được mua” cho chính sản phẩm của mình. 

Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng
Liên hệ LOGI.click
Yên tâm bán hàng